Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete - 7966 Bogdása, Kossuth Lajos utca 103. - +36-73/352-057 - bmfalu@h-wnet.hu - Számlaszám: 50700138-12940147 - Adószám: 18303164-1-02  

A Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete 1993-ban kezdte meg működését a falugondnoki és tanyagondnoki szolgálatok összefogása, szakmai támogatása érdekében. Célunk, hogy a falu- és tanyagondnoki szolgálatok működéséhez komplex segítséget nyújtsunk; és tevékenységünkkel hozzájáruljunk az aprófalvakban élők életesélyeinek növekedéséhez.

25  évre visszatekintő alaptevékenységeink közé tartozik a “Falugondnoki Hírlevél”  kiadása, honlap fenntartása,  állandó információ-szolgáltatás, információ “áramoltatás”, jogsegélyszolgálat, érdekvédelem és érdekképviselet, szakmai tanácsadás, szakmai programok, találkozók, előadások és képzések szervezése, lebonyolítása.

Az egyesület irodája folyamatos működésével egész évben a falugondnokságok, és a falugondnoki szolgálatot fenntartó önkormányzatok rendelkezésére áll, szolgáltatásainkat mindenki számára térítésmentesen biztosítjuk.

Érdekegyeztető szerepet vállalunk az ellátott lakosság és a falugondnok, illetve az önkormányzat és a falugondnok közötti konfliktusokban, szakmai támogatást nyújtunk az új falugondnoki szolgálatok megalakulásához.

Egyesületünk kiterjedt kapcsolatrendszert működtet a megye és a régió civil és önkormányzati szervezeteivel, az országban működő falugondnoki egyesületekkel, az ágazati minisztériummal.

“A falu nem szükségképpen elmaradott a városhoz képest. Más, mit a város, mert kisebb s mert áttekinthetőbb; más, mert közel engedi magához a természetet, tisztább a levegője, és nagyobb a csend. Ma a magyar falvak többsége igen “elmaradott”. Fiatalságának javától mesterségesen megfosztották, határa agrársivataggá vált. Lakói a falutól elidegenedő, reményét veszített, széthulló közösség. Jövőhöz való jogát megkérdőjelezték. Mi úgy véljük azonban, hogy a falunak van jövője. Ez a jövő nem az ott élők nagy számától. Hanem cselekvőképességétől függ. Attól, hogy képesek-e felismerni s megbecsülni saját értékeiket, képesek-e ezt felmutatni az ország és Európa számára. Képesek-e befogadni mindazt, ami számukra hasznos, amit az emberi szellem napjainkban bárhol alkot? Nem a nosztalgikus falumentésre, hanem a hagyomány és a modernizáció együttes megbecsülésére, a lélekben egyenesen járni tudó öregek és a jövőbe tekintő, okos fiatalok összefogására van szükség.”